Versand

Doprava

DOPRAVA A DORUČENÍ

- Pokud je Společnost na základě Smlouvy povinna dodat zboží na místo určené Klientem v objednávce, je Klient povinen převzít zboží při dodání.

- V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutné dodávat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než jak bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží , tj. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

- Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli vad o tom neprodleně informovat přepravce. V případě zjištění rozbitého obalu indikujícího neoprávněnou manipulaci se zásilkou nemusí Klient zásilku od přepravce převzít.

- Pokud je způsob dopravy dohodnut na základě zvláštního požadavku Klienta, nese Klient riziko a případné další náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


Doprava