Lodní doprava

DOPRAVA A DORUČENÍ


- Je-li Společnost podle Smlouvy povinna dodat Zboží na místo určené Klientem v Objednávce, Klient převezme Zboží na dobírku.

- V případě, že za z důvodů na straně objednatele je nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, hradí náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, tj. náklady spojené s odlišným způsobem dodání, objednatel. .

- Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě zjištění porušeného obalu svědčícího o neoprávněné manipulaci se zásilkou, nemusí Klient zásilku od přepravce převzít.

- Pokud je způsob dopravy sjednán na konkrétní žádost Klienta, nese Klient. riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy.